Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

8881*

מגדלי

‏‏B.S.R 3+4

‏‏B.S.R 3+4

הפרויקט נבנה במרכז העסקים החדש של בני ברק. BBC

מגדלי המשרדים מאופיינים בסטנדרט בנייה גבוה ביותר. חזיתות המגדלים מחופות קירות מסך ואלומיניום. מן המגדלים, הנמצאים בסמיכות לציר הרכבת הקלה המתוכנן ברחוב ז'בוטינסקי, נשקף נוף מרהיב לפארק הירקון. במתחם הפרויקט, בין שני המגדלים, נבנה מרכז מסחרי מודרני המשרת את הסביבה. ב.ס.ר 3 – מגדל המתנשא לגובה 35 קומות משרדים, מעל קומת מסחר ומרתפי החניה. הפרויקט אוכלס בשנת .2013 ב.ס.ר 4 – מגדל המתנשא לגובה 40 קומות משרדים, מעל קומת מסחר ומרתפי החניה. הפרויקט אוכלס בשנת .2016

כתובת

אדריכלות

בני ברק

אבנר ישר

מבט מקרוב

גלריה