Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

8881*

ברטיסלאבה

סלובקיה

ברטיסלאבה, סלובקיה

פרויקט משרדים יוקרתי שהוקם בשנת ,2004 בשטח של 70,000 מ"ר ברוטו, הכולל 3 מבני משרדים בני 12-9 קומות, מעל ל2- מרתפי חניה.

כתובת

אדריכלות

ברטיסלאבה, בירת סלובקיה.

מבט מקרוב

גלריה