Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

8881*

מתחם בן גוריון

אזור

מתחם בן גוריון, אזור

מתחם פינוי בינוי יוקרתי

המתחם מונה כ-800 יח"ד חדשות בתמהיל מגוון של 16 בניינים בני 14-16 קומות. לפרויקט מרחבים רבים ושטחים ציבוריים בעלי נוף ירוק וממוקם בסמיכות ליציאה לכביש 1

כתובת

אדריכלות

אזור

ברעלי לויצקי כסיף.

מבט מקרוב

גלריה